آداب و رسوم مرم ژاپن

1- احترام زیاد و خوشرویی و خوش برخوردی مخصوصا" با توریست و مهمانان خارجی   و لبخند بر لب داشتن  ویژگی   بارز   ژاپنی هاست ، همچنین ژاپنی  ها بسیار آراسته لباس می پوشند و بهداشت فردی را رعایت می كنند . افراد ژولیده و غیر آراسته بندرت  دیده می شوند   . همچنین تشخیص سطح اقتصادی و رفاه افراد از  لباسهایشان دشوار است و تقریبا" همه مرتب و شیك پوشند .


2- استفاده از دوچرخه ( در سنین مختلف   :پیری    ، جوانی، نوجوانی و خردسالی) در سطح شهر برای رسیدن به مقصد و یا  انجام خرید .جالب به نظر می رسید ،   مادری كه دو فرزند خردسال خود را در سبد  مخصوص  بچه  درجلو و عقب دوچرخه ( البته      مجهز به كمربند مخصوص ) گذاشته بود   و جهت خرید به  فروشگاه می رفت .


3- در جلوی سازمانها ، مغازه ها و فروشگاهها و پیاده رو ها  محل مخصوص پاركینگ دوچرخه تعبیه شده است .
 
4- فرهنگ یا علاقه به پیاده روی در ژاپن رایج است.


5- مشتری  مداری در ژاپن موج میزند.


6- سطح خیابانها و كوچه ها واقعا تمیز و بدون آشغال است . فقط ریزش  برگهای   زرد پاییزی   درختان ، در سطح   خیابانها و كوچه ها  مانند یك تابلوی نقاشی زیبا جلوه می نمود . جالب اینجاست كه كشور ژاپن   رفتگر  شهرداری  ندارد و آشغالها تنها   د و   روز   در   هفته  از خانه ها جمع آوری می گردد  . رمز پاكیزگی آنها در زیاد تمیزكردن  نیست بلكه در كثیف نكردن است . همچنین شهروندان   ژاپنی با پوشیدن لباس مخصوص خود ،   نظافت محیط اطراف زندگی خود را بعهده دارند .


7- به محض ورود و خروج مشتری به مغازه یا فروشگاه احترام خاصی با زبان و حركت دست و سر گذاشته می شود.


8- رعایت دقیق چراغهای قرمز و سبز در محل خط كشی عابر پیاده توسط مردم و عابران  .
 
9- رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی توسط راننده های خودروها در سطح شهر و اتوبانها    ، مخصوصا"  رعایت فاصله   ایمنی( به اندازه طول یك ماشین بین خودروها)  در حال ایستا دن و رعایت همین فاصله  ایمنی  از خطوط عابر پیاده كاملا" مشاهده میگردید .


10- وقت شناسی دقیق و منظم ژاپنی ها    . 

1- احترام زیاد و خوشرویی و خوش برخوردی مخصوصا" با توریست و مهمانان خارجی   و لبخند بر لب داشتن  ویژگی   بارز   ژاپنی هاست ، همچنین ژاپنی  ها بسیار آراسته لباس می پوشند و بهداشت فردی را رعایت می كنند . افراد ژولیده و غیر آراسته بندرت  دیده می شوند   . همچنین تشخیص سطح اقتصادی و رفاه افراد از  لباسهایشان دشوار است و تقریبا" همه مرتب و شیك پوشند .


2- استفاده از دوچرخه ( در سنین مختلف   :پیری    ، جوانی، نوجوانی و خردسالی) در سطح شهر برای رسیدن به مقصد و یا  انجام خرید .جالب به نظر می رسید ،   مادری كه دو فرزند خردسال خود را در سبد  مخصوص  بچه  درجلو و عقب دوچرخه ( البته      مجهز به كمربند مخصوص ) گذاشته بود   و جهت خرید به  فروشگاه می رفت .


3- در جلوی سازمانها ، مغازه ها و فروشگاهها و پیاده رو ها  محل مخصوص پاركینگ دوچرخه تعبیه شده است .
 
4- فرهنگ یا علاقه به پیاده روی در ژاپن رایج است.


5- مشتری  مداری در ژاپن موج میزند.


6- سطح خیابانها و كوچه ها واقعا تمیز و بدون آشغال است . فقط ریزش  برگهای   زرد پاییزی   درختان ، در سطح   خیابانها و كوچه ها  مانند یك تابلوی نقاشی زیبا جلوه می نمود . جالب اینجاست كه كشور ژاپن   رفتگر  شهرداری  ندارد و آشغالها تنها   د و   روز   در   هفته  از خانه ها جمع آوری می گردد  . رمز پاكیزگی آنها در زیاد تمیزكردن  نیست بلكه در كثیف نكردن است . همچنین شهروندان   ژاپنی با پوشیدن لباس مخصوص خود ،   نظافت محیط اطراف زندگی خود را بعهده دارند .


7- به محض ورود و خروج مشتری به مغازه یا فروشگاه احترام خاصی با زبان و حركت دست و سر گذاشته می شود.


8- رعایت دقیق چراغهای قرمز و سبز در محل خط كشی عابر پیاده توسط مردم و عابران  .
 
9- رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی توسط راننده های خودروها در سطح شهر و اتوبانها    ، مخصوصا"  رعایت فاصله   ایمنی( به اندازه طول یك ماشین بین خودروها)  در حال ایستا دن و رعایت همین فاصله  ایمنی  از خطوط عابر پیاده كاملا" مشاهده میگردید .


10- وقت شناسی دقیق و منظم ژاپنی ها    .


11- روحیه  كمك رسانی  و همكاری ژاپنی ها بسیار چشمگیر است   ( برای مثال پاسخگویی دقیق از طرف شخص ژاپنی   با
GPS یا كتاب آدرس   به توریست  سوال كننده و صرف  وقت زیاد برای آدرس دهی و حتی همراهی شخص سوال كننده به محل مورد سوال صورت می گیرد .


12- وجود آرامش ظاهری در بین مردم و مخصوصا" در حین  رانندگی   .


13- وجود غذاخوری و رستورانهای   متعدد در خیابانها ی سطح شهر   .


14- وجود سطل آشغالهای مخصوص هر نوع زباله (كاغذی ، پلاستیكی، شیشه ای و ....) در سازمانها و فروشگاهها و معابر عمومی ، حتی  برای  سر بطریها سطل اشغال مخصوص  تعبیه شده است .  
 
15-          احترام و مراقبت  ویژه  از فضای سبز   و درختان خیابانها و كوچه ها  ( برای مثال درختان در خیابانها و كوچه ها  بصورت   مهندسی و دقیق از اطراف با چوب مهار و طناب كشی میگردد تا به مرور زمان  و  وزش  باد   و .... كج نشود  و یا صدمه  نبیند ) .


16- فروشگاههای ژاپنی پراز اجناس چینی   البته با كیفیت بالا بود .


17-          استعمال دخانیات در سطح شهر و در  داخل سازمانها در محل های ویژه و مشخص شده صورت می گرفت.


18- تسهیلات مترو ووسایط نقلیه عمومی در سطح وسیع و بسیار مناسب مورد استفاده  شهروندان شهر توكیو و شهرهای اطراف كه به توكیو وارد و خارج می شدند ، قرار میگرفت .
 
19- قیمت مقطوع اجناس در فروشگاهها و مغازه های ژاپنی با اتیكت باركد دار بدون شانس چانه زنی در قیمت  اجناس و كالاها .


20-  داشتن امید به زندگی بالا در بین مردم ( وجود افراد پیرو سالخورده با سنین بالا)


21-  عدم حضور ماشین پلیس و افسر راهنمایی و رانندگی در چهارراهها وخیابانها ی شهر تو كیو.


22- موجی از جمعیت و شلوغی جمعیت در سطح شهر و خیابانها و فروشگاهها بدون ایجاد مزاحمت ، تعدی به حریم یكدیگر و یا درگیری كاملا" مشاهده می شد .


23- تكدی گری و گدا  در شهر توكیو    دیده نمی شود  .


24- در جلوی مغازه ها، دختران و پسران فروشنده   بصورت مكرر و با صدا از مشتریان برای بازدید و خرید از مغازه و فروشگاه از عابرین دعوت میكردند.


25- در سطح خیابانها به ندرت حیوانات اهلی ( مخصوصا" سگ) با صاحبشان دیده می شد . البته مغازه های مجهزی برای رسیدگی به حیوانات اهلی ( اصلاح و شستشو) وجود دارد .
 
26-  در شهر بچه و خردسال كمتر دیده می شود ، نرخ  زاد  و  ولد  در ژاپن كم است.


27- در ژاپن قیمت اجناس و هزینه های زندگی بسیار گران می باشد . توكیو گرانترین شهر جهان محسوب میشود .


28- نوع آسفالت خیابانها ، خشن و پیاده روها نرم می باشد . با كمی دقت این تفاوت احساس می شود .صنعت عمران   و سازه ژاپن  بسیار پیشرفته است . یكی از نكات جالب توكیو مهار  تقریبا" كامل چاله های خیابانی است  . با توجه به بارندگیهای  فراوان این شهر ، این موضوع  ، عمر بالا و كیفیت خوب آسفالتهای ژاپنی ها را به رخ می كشد .


29- اگر در خیابان و یا كوچه ای عملیات عمرانی صورت گیرد ، كارگاه مربوط  به عملیات تخریب و اصلاح با   حصار مناسب  در اطراف محل  مربوطه با علائم هشدار دهنده ایجاد می شود(  كارگاه محل عملیات  بسیار مناسب حصاربندی می شود ) .
 
30- هوای شهرتوكیو تمیز و پاك بنظر می رسید ( با اختلاف 2 یا 3 درجه سردتر از تهران ،    اختلاف ساعت   رسمی ژاپن با كشورمان ، حدود 5:30 ساعت جلوتر از ساعت رسمی كشور،   می باشد  . این كشور تقریبا" دو   برابر   ایران    جمعیت داشته و یك پنجم كشور ما وسعت دارد . اصولا" كشوری  متراكم است . توكیو شهری چند طبقه است . پلهای طولانی  كه بیشتر  به طبقه دوم و سوم خیابانها شباهت دارد ، در سراسر شهر به چشم می خورد . در مجموع این شهر  ترافیك را مهار كرده است عبور از خیابانها  ی  در ارتفاع  كه خلوت تر است    ،   با پرداخت عوارض و هزینه  بیشتر   همراه است .


31- در ژاپن منابع  بی استفاده  بسیار  كم است  . به ویژه  زمینهای كشاورزی در سراسر كشور مورد استفاده كامل قرار  می گیرد و  هیچ زمین  بلااستفاده  ای  یافت  نمی شود .


32- افراد لاابالی و معتاد در سطح شهر و خیابانها دیده نمی شود .


33- در سازمانها و كارخانجات از وسایل الكترونیكی قدیمی و بنظر فرسوده همچنان  استفاده میكنند .


34- در سازمانها و كارخانجات ، صرفه جویی در مصرف انرژی با توجه به اینكه این كشور منابع طبیعی انرژی ندارد ، یك الزام بود . از سیستم روشنایی به اندازه نیاز استفاده شده است و اسراف در این رابطه ندیدیم.


35- در سازمانها و كارخانجات بازدید شده ، كادر حراستی و تشكیلات روابط عمومی دیده نمی شد ، فقط یك نفر  هماهنگ كننده حضور داشت .


36-    وجود یخچالها و سوپرماركتهای سیار پولی در سطح خیابانها به چشم میخورد .


37-       وجود امنیت بالا و مناسب در همه جای شهر و در هر زمان حكم فرما بود.


38- جداول كنار خیابانها رنگ آمیزی نمی شود و به رنگ تیره (بلوك سیمانی ) می باشد.


39- در محل كارگاه و یا سازمان ، مرور ، خواندن  و تفهیم رسالت و ماموریت  صبحها  و بصورت  دسته جمعی در برخی مواقع مشاهده می شد . در واقع در ژاپن محیط كار و كارفرما   از تقدس و احترام خاصی نزد كاركنان برخوردار است . چرا كه محل كسب   روزی   آنان  است  .اغلب ژاپنی ها  به هنگام ورود و یا ترك محل كار  خود  ،  به محیط كار تعظیم و ادای احترام   می نمایند .


40- شتاب  و سرعت فعالیت كارگران ژاپنی بسیار بالا می باشد . تقریبا "  در حالت دو به فعالیتهای مربوطه در كارگاه  مشغول بكار می شوند .


41- در مترو، مردم یا كتاب مطالعه میكنند و یا جدول حل میكنند و یا با موبایل كار میكنند ویا  هدفون گوش میدهند و اصلا"  با همدیگر صحبت نمی كنند .
 

42- در كارخانجات، گروه بازدید كننده را مجاب می كنند كه در مسیر خط كشی كاملا مشخص حركت كنند و رعایت دقیق مسائل ایمنی را گوشزد میكنند .


43- برای انجام عكسبرداری و فیلم برداری از سازمان یا كارخانه های مورد بازدید،  البته  با هماهنگی قبلی ، اجازه محدود داده می شد .


44- یكی از نكات مهم و مشترك تمامی بازدیدها این بود كه این شركت ها و سازمان ها همگی برای هركاری اعم از
TPM، كایزن، نظام پیشنهادات و یا حلقه های بهبود كیفیت (QCC)، از   5S كه همان نظم و ترتیب است شروع كرده اند. این مطلب را شاید بشود اینگونه توجیه كرد كه نظم مانند این است كه شما از عملكرد تمامی اجزای ماشینی كه می خواهی با آن در مسابقه شركت كنی مطمئن باشی، طبیعی است كه آنگاه تمركز شما فقط باید بر روی مسیر و  مانور دادن و سایر موارد مرتبط با حركت صورت پذیرد.


45- در بازدید از كارخانجات و سازمانها ، بسیار ساده از گروه بازدید كننده پذیرائی میكنند و فقط با ارائه یك بطری آب و دستمال كاغذی و بروشور سازمان مربوطه ، دقیقا" سر وقت جلسه یا بازدید از سازمان  یا كارخانه  را  شروع  و سروقت نیز به اتمام می رسانند . جالب بود  راس ساعت 12 از بازدیدكنندگان درخواست میكردند كه سازمان و یا كارخانه را ترك نمایند و به سوالات دیگر پاسخ نمی دادند .


46- در ابتدای بازدیدها احترام ژاپنی می گذاشتند و در انتهای بازدید با حالت تعظیم ، منتظر می شدند كه اعضاء گروه سوار اتوبوس شده و محل كارخانه را ترك نمایند .
 
47- مسئولین ژاپنی آموزش دوره  ، هر  روز  ،  برنامه روزبعد را    مجددا" با دقت و جزئیات و بصورت ریز چند بار تكرار میكرد ند،و محلهای مربوط به  آموزش  ، بازدید ، محل نمازخانه   و دستشویی  را  در هر طبقه واحد آموزشی مشخص و توصیه اكید برای پوشیدن لباس گرم  برای پیشگیری از سرماخوردگی به جهت استفاده بهینه از زمان دوره  برای مباحث آموزشی و بازدیدی را داشتند و  باتكرار و ارائه جزئیات ریزبرنامه ، مدیریت زمان را گوشزد می نمودند  .
 
48- در محلهای بازدید از كارخانجات سیستم پیچ مناسب  و بلندگوی مناسب برای انتقال توضیحات مسئول كارخانه به  بازدیدكنندگان  تعبیه شده بود .


49- اطلاعات اضافی از جمله كپی مدارك  ، لوح فشرده ، فلوچارت و ... از سازمان یا كارخانه مورد بازدید داده نمی شد.


50- سه نفر مسئول ژاپنی  این دوره آموزشی به همراه مترجم ایرانی الاصل  مقیم ژاپن و استاد  دوره ،   برای انجام  فعالیتهای آموزشی و همچنین انجام  هماهنگی های لازم برای  بازدید كارخانجات بسیار منظم عمل میكردند  .


51-  در پایان بازدید از هر كارخانه از طرف مسئول ژاپنی آموزش ، هدیه ای به مدیر كارخانه اهدا میگردید .


52- مسئولین ژاپنی دوره آموزشی ، هر بار با لحن بسیار مودبانه تاخیرهای اعضاء گروه ایرانی را تذكر می دادند وهرروز موضوع مدیریت زمان  را تاكید می كردند


53- در یك مورد   پاداش   پیشنهاد گروهی  كه صرفه جویی بسیار زیادی  از اجرای  آن  برای سازمان متبوع ایجاد كرده بود  ، صرفا" لوح تقدیر برای اعضاء  گروه داده شده بود و از پرداخت پاداش نقدی خبری نبود ،  و پیشنهاددهندگان  از اینكه صرفا" در آن سازمان  اجازه كار و فعالیت داشته  و می توانستند  در محیط سازمان  نوآوری داشته باشند ، قدردان بودند و همین موضوع را   بالاترین    پیشنهاد   برای خود  بحساب می آوردند و انتظار پاداش نقدی را نیز نداشتند .  
 
54- یكی از اقدامات خوب ژاپنی ها، وجود مراسم و جوایز متعدد شركتی، منطقه ای و ملی در زمینه فعالیتهای بهبود مستمر است. بطور مثال جایزه ای بنام ایشی كاوا به تیم های حل مسئله برتر ژاپن بصورت سالیانه اهدا می شود.


55- مدیریت دیداری برای  اینكه هر كسی بتواند تشخیص دهد  چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است ، اهمیت فراوان دارد   و باید انجام شود . در بسیاری از دیوارهای كارخانجات   و سازمانهای ژاپن ، تابلوهای بزرگی ایجاد كرده اند  كه به انعكاس  نتایج فعالیت تیمها ، نصب شعار ها، نمودارهای  عملكردی ، پروژه های تیمی  و .... اختصاص دارد . 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 17 فروردین 1390    | توسط: آسمان آبی    |    |
نظرات()